O club estrea imaxe con motivo do seu 50 aniversario

Neste ano 2015 o noso club cumpre 50 anos de historia. Coincidindo con este momento histórico a entidade tomou entre outras decisións, como xa as levou a cabo a nivel interno para a mellor organización do club, remodelar, modernizar e dar un aire máis fresco a un dos símbolos deste: o seu escudo. Así se modificou o aspecto da súa insignia pero sen perder a súa identidade que lle caracterizou dende o ano 1965 cando se fundou a entidade.

Este polo tanto será o escudo que marque o futuro da ADC Sagrado Corazón e que se reflectirá na súa identidade corporativa así como en diferentes soportes publicitarios, web e redes sociais.

Cambios na Xunta Directiva
Entre outros cambios a nivel de dirección de club e na súa estrutura deportiva, a entidade tamén sufriu cambios na Xunta Directiva, quedando configurada do seguinte xeito:
    – Presidente: Jesús Pereira.
    – Vicepresidente: Felipe Soengas.
    – Secretario: José Ferreiro.
    – Tesoureiro: José Flores
    – Vogal: Carlos Díaz.
    – Vogal: Jacobo Gómez.


Contacto co club
De cara a posibles notificacións co club ou a necesidade de contactar con este, quérese comunicar que a nova dirección de correo electrónico da entidade é o seguinte dende este mes de agosto: adcsagradocorazon@hotmail.com